hotategai (scallop), sake (salmon), maguro (tuna), suzuki (sea bass), hamachi (yellowtail) sashimi

sushi chef Leave a Comment

hotategai (scallop), sake (salmon), maguro (tuna), suzuki (sea bass), hamachi (yellowtail) sashimi

hotategai (scallop), sake (salmon), maguro (tuna), suzuki (sea bass), hamachi (yellowtail) sashimi

Leave a Reply