saba (mackerel), suzuki (sea bass) nigiri

sushi chef Leave a Comment

saba (mackerel), suzuki (sea bass) nigiri

saba (mackerel), suzuki (sea bass) nigiri

Leave a Reply