kanpachi (amber jack), tako (octopus), kamasu (young barracuda), king sake (king salmon) sashimi

sushi chef Leave a Comment

kanpachi (amber jack), tako (octopus), kamasu (young barracuda), king sake (king salmon) sashimi

Leave a Reply